W najbliższych dniach wyłoniony wykonawca przystąpi do realizacji peronu przystankowego „Podlas” na ulicy Kościelnej (przed skrzyżowaniem z drogą powiatową). Podziękowania dla radnego Piotra Tyrki, który na sesji w marcu złożył stosowny wniosek oraz przekonał większość radnych do konieczności wykonania tego peronu. Może uda się również zdobyć środki na wiatę dla mieszkańców korzystających z tego przystanku. W dniu dzisiejszym zapoznałem się z projektem budowy nowej drogi wytyczonej obok bazy Cracovia – Rączna. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę tego 500m odcinka drogi przez UG. Rozpoczęcie robót budowlanych bazy treningowej Cracovia planuje się na wrzesień 2017.

Źródło: Profil na Facebooku Krzysztofa Krupy (sołtysa wsi Rączna).

Od kilku dni przepust okularowy na Rączniance w centrum miejscowości jest uszkodzony. Jest to droga Powiatowa nie Gminna. Zapadnięcie asfaltu jest coraz większe i szybko postępuje. Jak wynika z uzyskanych informacji od Radnej powiatowej Pani Zofii Pyla sprawa jest w trakcie procedowania. Mam nadzieję, że Zarząd Dróg Powiatowych szybko upora się z tym problemem.

Źródło: Profil na Facebooku Krzysztofa Krupy (sołtysa wsi Rączna).

Oświetlenie drogi powiatowej do Kapliczki Sobieskiego

Wczoraj wyłoniony wykonawca rozpoczął zadanie jakim jest oświetlenie drogi powiatowej Rączna – Kapliczka Sobieskiego. Na oświetlenie tej drogi mieszkańcy czekali wiele lat, niestety brak słupów energetycznych powodował, że koszty wykonania tego odcinka były bardzo duże. Decyzją zebrania wiejskiego w zeszłym roku mieszkańcy wprowadzili zadanie pt. „Projekt Oświetlenia do Kapliczki Sobieskiego”. Jednak ograniczone środki sołectwa nie pozwoliły na realizację tego zadania w tym roku. Dlatego dziękuję Radnemu Piotrowi Tyrce za pomoc w rozmowach a szczególnie Panu Wójtowi za okazane wsparcie finansowe przy realizacji tego zadania. Oświetlenie to ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców ze względu na brak chodnika na tej drodze. Inwestycja powinna być oddana do użytku za kilka tygodni. Koszt realizacji tego zadania bez projektu to ponad 35 tysięcy złotych.

Źródło: Profil na Facebooku Krzysztofa Krupy (sołtysa wsi Rączna).

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rącznej

W dniu dzisiejszym Referat Inwestycji Gminy Liszki przesłał ostateczny projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rącznej. Prace pod nadzorem Wójta, Referatu Inwestycji i GZEAS trwały kilka tygodni, podczas których każdy etap był konsultowany i opiniowany. Efektem tych prac jest projekt budowy nowego skrzydła szkoły w miejscu obecnego boiska o wymiarach około 14m x 50m. W skrzydle wygospodarowano dużą salę sportową, węzły WC oraz kilka sal lekcyjnych. Po wnikliwej analizie zmieniono koncepcję przebudowy tzw. „Domu Nauczyciela” popularnie nazywanej „Nową częścią”. Projekt zakłada całkowite wyburzenie tej części szkoły i budowę w tym miejscu nowego budynku przedszkola przeznaczonego dla 75 dzieci. Decyzja ta zapadła po analizie kosztów ewentualnej adaptacji istniejącego budynku – okazało się, że będą one wyższe niż budowa nowego (zmiana wysokości sal, szerokości korytarzy, itp.). W budynku Starej Szkoły nie będą prowadzone żadne prace i będą się tam odbywać normalne lekcje. W chwili obecnej prowadzone są prace nad zagospodarowaniem całej działki szkolnej (boiska, place zabaw, drogi, itd.), a następnie uruchomiona zostanie procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli nie pojawią się problemy – niespodzianki, pozwolenie powinno być prawomocne po wakacjach.

Źródło: Profil na Facebooku Krzysztofa Krupy (sołtysa wsi Rączna).

Otwarcie przeprawy pieszo-rowerowej Piekary-Tyniec 25 czerwca 2017 - plakat

Źródło: Profil na Facebooku urzędu Gminy Liszki.

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Realizacja: Piotr Lach