OSK Krupa - grafika
Przedszkole "Leśna Polana" w Rącznej - zapisy 2010/11
przedszkole leśna polana Niepubliczne Przedszkole "Leśna Polana" ogłasza zapisy na rok szkolny 2010/2011, od 1 marca 2010 roku aż do wyczerpania miejsc. Przyjmowane będą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola proszeni są o pobranie Karty zapisu dziecka i wypełnioną należy osobiście złożyć do kancelarii przedszkola wraz z dowodem osobistym rodzica w każdy dzień tygodnia 8:00-16:00. Podpisanie umowy z przedszkolem i wpłata może nastąpić w dniu złożenia Karty zapisu lub w dniu ustalonym przez obie strony.

Pełna oferta edukacyjna przedszkola dostępna jest na stronie www.lesnapolana-raczna.pl

Przedszkole "Leśna Polana" wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym.