\
Rączna
= menu

Dzięki temu, że od niedawna znów można prowadzić badania naukowe w niektórych archiwach, udało mi się dotrzeć do dokumentu z 30 czerwca 1892 w którym zamieszczony jest podział Powiat Krakowski z danymi dotyczącymi ludności poszczególnych miejscowości. W 1892 roku powiat krakowski podzielony był na 24 okręgi położnicze. Na terenach 7 z nich znajdowały się miejscowości z dzisiejszych gmin Czernichów i Liszki.

Pierwszy okręg zamieszkiwało łącznie 3995 osób, a w jego skład wchodziły: Czernichów (1037 mieszkańców), Czernichówek (606 mieszkańców; w 1927 Czernichówek włączony został do Czernichowa), Kłokoczyn (785 mieszkańców), Rusocice Rusocice - wspólnie dla Naszych spraw Rusocice - dla mieszkańców (910 mieszkańców) i Przeginia Narodowa Przeginia Narodowa (657 mieszkańców).

Drugi okręg składał się z Rybnej Rybna w Małopolsce / Zdjęcia i spacery po Rybnej (2154 mieszkańców), Kamienia Towarzystwo Przyjaciół Kamienia (737 mieszkańców) oraz Przegini Duchownej Przeginia Duchowna (927 mieszkańców) i łącznie zamieszkiwało go 3818 osób.

W okręgu trzecim było 3601 osób z Wołowic (1238 mieszkańców), Zagacia Sołectwo Zagacie (457 mieszkańców), Dąbrowy Szlacheckiej (328 mieszkańców), Jeziorzan (490 mieszkańców) i Rącznej (1088 mieszkańców).

Okręg czwarty składał z Liszek (1407 mieszkańców), Śmierdzącej (dzisiejszego Kryspinowa; 545 mieszkańców), Budzynia (149 mieszkańców), Ściejowic (297 mieszkańców), Piekar Piekary-Sołectwo (673 mieszkańców) i znajdujących się na terenie obecnego Krakowa Bielan (438 mieszkańców) Łącznie w okręgu czwartym mieszkało 3509 osób.

Okręg piąty zamieszkiwało 3251 osób - w Nowej Wsi Szlacheckiej Kurier szlachecki (1222 mieszkańców), Kaszowie Kaszów (1671 mieszkańców) i Czułówku (358 mieszkańców).

Szósty okręg stanowiły Czułów (1105 mieszkańców), Baczyn (138 mieszkańców), Mników (1047 mieszkańców) i Cholerzyn (858 mieszkańców). Łącznie zamieszkiwało go 3148 osób.

W okręgu siódmym znajdowała się Morawica z gminy Liszki (1093 mieszkańców) oraz Brzoskwinia (521 mieszkańców), Aleksandrowice (334 mieszkańców) i Balice (906 mieszkańców). W sumie mieszkało w nim 2854 osób.

 

Artykuł pochodzi ze strony na Facebooku: "Historie podkrakowskie - Gminy Czernichów i Liszki". Autorem artykułu jest Piotr Kapusta.

 

Realizacja: Piotr Lach | Gmina Liszki