Rączna
= menu

Na podstawie § 9 Statutu Sołectwa Rączna zwołuje się Zebranie Wiejskie w dniu 24.10.2021 roku (niedziela). Zebranie odbędzie się o godz. 16:00 w Remizie OSP Rączna.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w Rącznej, oraz stanie zaawansowania prac przy Szkole Podstawowej
  3. Podjęcie uchwał
  4. Wnioski do budżetu na rok 2022
  5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania

Źródło: Facebook / Sołtys wsi Rączna - Krzysztof Krupa.