Rączna
= menu

Spółka Likom uprzejmie informuje swoich klientów, że zgodnie z Decyzją nr KR.RZT.70.350.2021 z dnia 25 października 2021r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Uchwałą Rady Gminy nr XXXI/445/2021 z dnia 25 września 2021r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Liszki zmianie ulegną stawki. Taryfa wchodzi w życie w dniu 05-11-2021r.

W okresie od 05-11-2021r na okres 3 lat obowiązywać będą ceny wynoszące:

Nowe stawki za wodę i ścieki w Gminie Liszki od 05 listopada 2021 - zdjęcie nr 1

Nowe stawki za wodę i ścieki w Gminie Liszki od 05 listopada 2021 - zdjęcie nr 2

Źródło informacji: Facebook / Likom.

Realizacja: Piotr Lach