Rączna
= menu

W 2022 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych ulegnie zmianie:

  • 35 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
  • 70 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • Ulga za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym wynosić będzie 2 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Zmianie ulega także ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  • 191,90 zł za rok od domku letniskowego,
  • 383,80 zł za rok od domku letniskowego, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Tekst pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt. "Ziemia Lisiecka" (nr 1/2021).

Realizacja: Piotr Lach