Rączna
= menu

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Liszki zaplanowane w budżecie Powiatu Krakowskiego na rok 2022.
Szczególnie podziękowania kieruję do koleżanek Radnych Powiatu Krakowskiego Agnieszka Pyla i Janina Grela za poparcie wniosku dotyczącego remontu drogi powiatowej w Rącznej. Jak to bywa przy inwestycjach drogowych -koniecznych remontów dróg jest zdecydowanie więcej niż środków finansowych które można na nie przeznaczyć. W Rącznej planowane jest położenie nakładki asfaltowej na drodze "Podlas" 2181K wraz z obsypaniem poboczy na dł. ok.1600mb, tj od przepustu w lesie na potoku Rącznianka do przepustu w Liszkach na potoku "Stawiszki". Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej z którą wizytowałem w/w drogę określiła jako kwalifikująca się do natychmiastowego remontu. Prace niestety nie przewidują na chwilę obecną budowy chodnika na tym odcinku. Zadanie to realizowane będzie w ramach IS czyli montażu finansowego z Gminą Liszki. Dziękuję również Wójtowi Pawłowi Miś za zarezerwowanie w budżecie Gminy Liszki odpowiedniej kwoty na ten cel.Koszty zadania szacowane są na ok 600-700 tys zł ile dokładnie okaże się po przetargu.

Remont drogi powiatowej nr 2181K w miejscowości Rączna

Tekst oryginalny: Sołtys Wsi Rączna inż Krzysztof Krupa.
Wpis na Facebooku z 21 stycznia 2022.