Rączna
= menu

Z przyjemnością informujemy, że 23 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Liszki podpisał aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych

Projekt pn. "Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe- etap 2" otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości  8 558 667, 04 zł. Całkowita wartość projektu to 11 758 284, 00 zł

W ramach projektu będzie możliwa wymiana 1 200 sztuk niskosprawnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe.

Nabór odbywać się będzie w trybie ciągłym. Deklaracje oraz regulamin naboru dostępne są do pobrania ze stron internetowych www.liszki.pl, www.eko.liszki.pl lub w Urzędzie Gminy Liszki (dziennik podawczy lub pokój nr 16). Ranking deklaracji zostanie stworzony na podstawie daty wpływu wniosku do tut. urzędu. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem i drewnem.

Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z udziału w programie na listę rankingową zostanie przeniesiona kolejna nieruchomość z listy rezerwowej.

Źródło: www.liszki.pl

Odwiedź stronę: Piotr Lach