Rączna
= menu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 dla uczniów klas 1-8: Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza, który rozumie trudną sytuację lokalową naszej Szkoły, inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w kościele parafialnym w dniu 1 września 2022 r. o godz. 9.00.

W planie:

  • Wspólna modlitwa,
  • Uczczenie 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
  • Przemówienie Dyrektora Szkoły do uczniów i rodziców,
  • Zapoznanie z organizacją roku szkolnego, przedstawienie nauczycieli, wychowawców i specjalistów zatrudnionych w szkole,
  • Przejście do budynku szkolnego, gdzie uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonej sali.
  • Planowane zakończenie około godz. 11.30. Uczniowie przychodzą w strojach galowych ustalonych przez Szkołę.
  • Do sali nr 1 wychowawczyni zaprasza dzieci z klasy 1 z jednym z rodziców/opiekunów.

 

Rozpoczęcie zajęć w oddziałach przedszkolnych odbędzie się 1 września 2022 r. o godz. 8.00 w sali nr 1. W tym dniu dzieci powita Dyrektor Szkoły i wychowawczynie. Po krótkim spotkaniu, dzieci przejdą na zajęcia do sali przedszkolnej. W tym dniu zajęcia do godz. 13. Rodzice zapewniają dziecku prowiant i swobodny strój do zabawy.

 

Źródło: spraczna1.edupage.org