Rączna
= menu

Rozpoczynamy pilotażowy program udostępnienia kompostowników mieszkańcom naszej gminy!

Dla kogo?

Jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się na terenie Gminy Liszki nieruchomości zamieszkałej? Lokalizacja Twojej nieruchomości pozwala na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich? Masz możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu? Złożyłeś deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne na terenie nieruchomości?

 

Kiedy?

Nabór trwa od 04.05.2020 r. do 18.05.2020 r.

Jak?

Wnioski należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Liszki ( do skrzynki podawczej przy wejściu do budynku urzędu) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP (decyduje kolejność zgłoszeń). Wnioski które wpłyną po terminie pozostają bez rozpoznania

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM.....  i złóż wniosek!!!-->> https://bip.malopolska.pl/ugliszki,a,1757077,regulamin-programu-udostepnienia-kompostownikow-mieszkancom-gminy-liszki-oraz-wniosek-o-uzyczenie-ko.html

Odwiedź stronę: Piotr Lach