Rączna
= menu

Na podstawie § 9 Statutu Sołectwa Rączna zwołuje się Zebranie Wiejskie w dniu 25.09.2022 roku (niedziela). Zebranie odbędzie się o godz. 15:00 w Remizie OSP Rączna.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w Rącznej
  3. Podział środków do dyspozycji sołectwa
  4. Podjęcie uchwał dzierżawy terenu dla mieszkańców
  5. Wnioski do budżetu na rok 2023
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania

Na zebranie zaproszony został Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś

Źródło: Facebook / Sołtys wsi Rączna - Krzysztof Krupa.

Realizacja: Piotr Lach