Rączna
= menu

Panie Wójcie rozpoczęła się kolejna duża inwestycja w infrastrukturę oświatową w Naszej Gminie?
Tak, w dniu 16 maja br. podpisana została umowa z firmą BUDMEX Sp. z o.o. z Nowego Sącza na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mnikowie”, której celem jest poprawa warunków uczenia się dla uczniów szkoły podstawowej oraz rozbudowa obiektu o trzy oddziały przedszkolne. Przewidujemy, że we wrześniu 2023 roku inwestycja się zakończy, a jej koszt wyniesie ok. 10 mln zł. Gmina na zadanie otrzymała dotację ze środków Rządowego Funduszu Nowy Ład w kwocie 8,5 mln zł.

To nie jedyna inwestycja w oświatę, która obecnie ma miejsce?
Od kilku lat inwestujemy w infrastrukturę oświatową, ponieważ takie są oczekiwania mieszkańców naszej gminy, realizujemy po prostu strategię rozwoju gminy w tym zakresie. Napływ nowych mieszkańców, szczególnie młodych małżeństw sprawia, że liczba dzieci w naszych placówkach stale rośnie. Są duże oczekiwania, przede wszystkim w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w wieku przedszkolnym i coraz częściej żłobkowym. Po budowie szkoły w Morawicy, po przebudowie szkoły w Liszkach i Kryspinowie realizujemy, musimy realizować kolejne zadania. W chwili obecnej trwa budowa nowej szkoły podstawowej, a właściwie kompleksu szkolno-przedszkolnego oraz hali widowiskowo-sportowej w Kaszowie, wykonywana przez firmę KARTEL S.A. z Jędrzejowa. Będzie to bardzo nowoczesna placówka. Mam nadzieję, że zdążymy z jej otwarciem przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025. Koszt budowy obiektu jest bardzo duży, a na dodatek finansowany wyłącznie ze środków budżetu gminy Liszki. Zgodnie z umową wynosi on 28 mln zł, ale w związku z waloryzacjami zawartymi w umowie, wynikającymi z inflacji oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, spodziewamy się że będzie wyższy, na pewno powyżej 30 mln zł. Rozbudowujemy i modernizujemy również Szkołę Podstawową w Rącznej.

No właśnie, z tą inwestycją są jakieś problemy, prawda?
Zgadza się, 30 maja br. odstąpiliśmy od umowy z Wykonawcą Tartak Timber LTD Paweł Ducinowski z Borzęcina, z którym została zawarta umowa na wykonanie inwestycji. W marcu tego roku zaprzestał on wykonywania prac na obiekcie. Z jego oświadczeń wynika, iż w zaoferowanej cenie (ponad 5 mln zł, wraz z robotami dodatkowymi) w wyniku wzrostu cen materiałów i roboczogodziny nie jest w stanie wykonać zamówienia. Przez okres dwóch miesięcy trwały rozmowy i negocjacje pomiędzy stronami, co do wysokości wynagrodzenia i terminu wykonania, jednak nie przyniosły one żadnych rezultatów. W związku z tym, iż w tym roku obiekt musi zostać zadaszony, tak żeby już wybudowana część nie uległa zniszczeniu, po koniecznej inwentaryzacji rozpisaliśmy niezwłocznie nowe postępowanie przetargowe i będziemy kontynuować inwestycję. Szacujemy, że uda nam się zakończyć budowę do września 2023, ale de facto wszystko zależy od wyników postępowania i zaoferowanych cen. Nie ukrywam, że z tą inwestycją mamy problemy, ale zrobię z moimi pracownikami wszystko co możliwe, żeby ją z sukcesem zakończyć.

Jakie inwestycje gmina zrealizowała do tej pory?
Niedawno zamontowaliśmy kolejną instalację fotowoltaiczną na obiekcie oświatowym, tak żeby ograniczać koszty bieżące ich funkcjonowania. Po instalacji na obiekcie szkoły w Kryspinowie przyszedł czas na Liszki, gdzie na dachu sali sportowej zamontowano instalację o łącznej mocy prawie 50 kW. Jej koszt to ponad 200 tys. Zł, ale te środki szybko nam się powinny zwrócić w oszczędnościach za energię elektryczną i ogrzewanie.

A szkoła w Piekarach? Wiem, że gmina uzyskała 10,2 mln zł dotacji na rozbudowę szkoły.
Tak, to kolejne zadaniem, które otrzymało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zgodnie z wnioskiem planujemy rozbudować istniejący budynek o salę gimnastyczną, zagospodarować teren przy szkole, a przede wszystkim wybudować przedszkole dla dwóch oddziałów z pełnym zakresem socjalno-sanitarnym. Koszt tej inwestycji to ok. 12 mln zł, z czego z budżetu gminy musimy zapewnić w latach 2023 i 2024 kwotę łączną ok. 2 mln zł. Myślę jednak, że o tej inwestycji porozmawiamy wtedy, kiedy będziemy po postępowaniu przetargowym, w chwili obecnej pracujemy nad koncepcją i programem funkcjonalno-użytkowym. Ogłoszenie postępowania planujemy na jesień tego roku, po wcześniejszym zapewnieniu jej finansowania w budżecie gminy.

Porozmawiamy o bieżącym finansowaniu oświaty?
Tak, ale to już kolejnym razem. Będzie więcej narzekania, bo w chwili obecnej koszty bieżące są często większym problemem, niż finansowanie inwestycji. Nie odkryję Ameryki jeśli powiem, że subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na pensje dla nauczycieli.

MG

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt. "Ziemia Lisiecka" (nr 2/2022 [112]).

Realizacja: Piotr Lach