Rączna
= menu

Gmina Liszki posiada drewno sosnowe przeznaczone do sprzedaży:

  • drewno użytkowe iglaste w cenie 400,00 zł + 23 %VAT za m(metr sześcienny).
  • drewno opałowe iglaste posusz w cenie 100,00 zł + 23 %VAT za mp. (metr przestrzenny).

Drewno znajduje się w lesie na terenie miejscowości Ściejowice i Rączna. Pierwszeństwo w zakupie mają mieszkańcy gminy Liszki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska: tel. 12 25 76 545.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.265.2016 z dnia 02.12.2016 r. określającym zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Liszki, zmienionym zarządzeniem Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.99.2022
z dnia 31.05.2022 r.

 

Źródło: liszki.pl