Rączna
= menu

Z uwagi na liczne zapytania Mieszkańców dotyczące harmonogramów odbioru odpadów na rok 2023 r. uprzejmie informujemy, że zostaną one udostępnione i podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy z firmą PW MIKI.

Źródło: Facebook / Gmina Liszki - Urząd.