Rączna
= menu

Mijający rok zdominowała wojna w Ukrainie i jej skutki zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. Dziękuję Państwu raz jeszcze za pomoc, jaką udzieliliście przybywającym do naszej gminy uchodźcom. Wszyscy zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa. Szacujemy, iż w najtrudniejszym okresie na terenie gminy Liszki przebywało ok. 600 osób z Ukrainy. Trzeba było zapewnić im podstawowe środki do życia – nocleg, wyżywienie czy dostęp do opieki medycznej. W chwili obecnej liczba ta jest o połowę mniejsza. Ważne jest, że uchodźcy, dzięki Państwa otwartości, zasymilowali się w naszym społeczeństwem – dorośli podjęli pracę, a dzieci i młodzież uczą się w naszych szkołach. Bardzo się cieszę, że uchodźcy usamodzielniają się ekonomicznie i nawiązują nowe przyjaźnie. Próbują żyć w miarę normalnie.

Rok 2022 to był rok trudny gospodarczo. Wzrost kosztów utrzymania infrastruktury, szczególnie mediów oraz wzrost inflacji odbił się na kondycji finansowej naszego samorządu. W wyniku podjętych działań i otrzymanej w listopadzie dotacji od Wojewody Małopolskiego w wysokości 4,5 mln zł na budowę Szkoły Podstawowej w Kaszowie udało się, jak w poprzednich 3 latach, zamknąć budżet bez konieczności zaciągnięcia kredytu, a także w dużej części zrealizować zaplanowane inwestycje. Planowany w tym roku budżet w zakresie wydatków majątkowych wyniesie blisko 30 mln zł. Obecnie trwają prace związane z budową lub rozbudową placówek oświatowych w Kaszowie, Mnikowie i Rącznej, asfaltowane są drogi gminne i powiatowe oraz budowany jest chodnik w Liszkach przy drodze nr 780.

W tym roku rozpoczęto również przygotowania do wykonania kilku kluczowych inwestycji, których realizacja będzie miała ogromny wpływ na życie mieszkańców gminy w najbliższych latach. Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu w kwocie 10,2 mln zł na rozbudowę szkoły w Piekarach – zostanie wybudowana sala gimnastyczna i przedszkole (w chwili obecnej jest ogłoszone postępowanie przetargowe), otrzymaliśmy promesę w kwocie 9,5 mln zł na rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków w Piekarach – dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę jest już właściwie wykonana, a postępowanie przetargowe będzie ogłoszone w I lub II kwartale roku 2023, kończymy projektowanie I etapu kanalizacji w miejscowości Rączna – jednak jej realizacja jest uzależniona od zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, sukcesywnie modernizujemy remizy OSP i wyposażamy strażaków w nowoczesne urządzenia i samochody. W tym roku nowe auta, przy wsparciu finansowym budżetu gminy, otrzymali druhowie z Kryspinowa i Morawicy, a nową, wydajną motopompę straż z Czułowa.

Jeszcze w tym roku planujemy uchwalić nową Strategię Rozwoju Gminy Liszki na lata 2021-2030, pracujemy wraz z innymi gminami Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego nad przyjęciem Strategii ZIT MK 2021-2027 – oba te dokumenty mają nam umożliwić staranie się o środki finansowe z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Mamy nadzieję, że w I kwartale zostaną uruchomione pierwsze nabory, a podejmowane w chwili obecnej decyzje umożliwią nam pozyskanie środków finansowych w postaci dotacji lub pożyczek.

W listopadzie i grudniu tego roku złożyliśmy kilka nowych projektów w celu pozyskania środków finansowych. Czekamy na pozytywne decyzje dotyczące wsparcia finansowego dla przebudowy drogi gminnej w Piekarach (do obiektów Radosnej Nowiny), przebudowy i modernizacji rynku w Liszkach, termomodernizacji budynków Urzędu Gminy oraz starej szkoły podstawowej w Liszkach, gdzie siedzibę ma gminna spółka komunalna.

Szanowni Mieszkańcy, obok zaplanowanych działań i nieoczekiwanych wyzwań związanych z wojną w Ukrainie, realizujemy zadania zlecone przez rząd. Jako odpowiedzialna gmina, pomimo przewidywanych problemów, podjęliśmy się zadania dystrybucji węgla. Pod koniec listopada podpisaliśmy umowę z Tauron Wydobycie S.A. oraz z podwykonawcą z Krzeszowic i realizujemy usługę dla naszych mieszkańców. W cenie 1850 zł za tonę dostarczamy Państwu węgiel do miejsca zamieszkania. Do tej pory złożyli Państwo zapotrzebowanie na blisko 600 ton i sukcesywnie realizujemy te zamówienia. Wiemy, że są kłopoty z dostępną ilością i jakością węgla, ale w miarę możliwości staramy się je na bieżąco pokonywać. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie. Dla nas to naprawdę wielkie wyzwanie i nowa rzeczywistość.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Liszki!
To dzięki Wam i Waszej pracy nasza gmina pięknieje i zmienia się na lepsze. Życzę Państwu, Przedsiębiorcom, Naszym Gościom z Ukrainy, moim współpracownikom, ale także sobie, żeby Nowy Rok 2023 poza dobrym zdrowiem, przyniósł nam pozytywną energię i siłę do pokonywania przeszkód, które pojawiają się na naszej drodze.

Trwająca wojna w Ukrainie, a także kryzys gospodarczy, stawia nas w trudnej sytuacji. Mam nadzieję, a także wewnętrzne przekonanie, że nadchodzący rok przyniesie nam powrót do rzeczywistości, za którą wszyscy tęsknimy – przyniesie pokój za wschodnią granicą i przewidywaną przyszłość. To tyle i aż tyle.

Niech 2023 rok wniesie w życie każdego z nas wszystko, co piękne, dobre i szlachetne. Niech będzie to czas spełniania marzeń i realizacji ambitnych planów oraz przedsięwzięć.

Paweł Miś
Wójt Gminy Liszki

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt. "Ziemia Lisiecka" (nr 3-4/2022 [113-114]).`

Odwiedź stronę: Piotr Lach