Rączna

Rączna
Blog Fotoblog Kontakt
Blog Fotoblog Kontakt

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, starosta krakowski Wojciech Pałka oraz wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk podpisali umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z "Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów" zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji budowy przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej gminę Skawina i gminę Liszki. Na I etapie inwestycji wsparcie rządowe dotyczy opracowania dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych. W spotkaniu uczestniczyli również: burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko oraz wójt Liszek Paweł Miś. (Źródło: www.facebook.com)