Rączna
= menu

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 1

21 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy miejscowości Liszki w ciągu DW 780, zorganizowane przez Inwestora tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, we współpracy z Gminą Liszki. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez jednostkę projektową w związku z powyższym spotkaniem: PREZENTACJA. Informujemy, że Organizatorzy nie sporządzali listy obecności podczas spotkania.

Źródło: www.liszki.pl

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 1

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 2

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 3

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 4

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 5

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 6

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 7

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 8

Prezentacja ze spotkania dot. obwodnicy Liszek - zdjęcie nr 9