Rączna
= menu

W gminie Liszki lasy zajmują powierzchnię prawie 80 ha. Sukcesywnie prowadzone są w nich prace pielęgnacyjne. Zakres jest bardzo szeroki – od wycinki drzew w ramach tak zwanej „trzebieży”, po wprowadzanie nowych nasadzeń. Konkretne wytyczne w tym zakresie określa Plan Urządzenia Lasu na lata 2018-2027 wskazujący, jaka jest struktura danego lasu oraz jakie działania należy podjąć, aby wzmocnić jego stabilność i zapewnić trwałość. Plan został zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Główne prace pielęgnacyjne to tak zwana „trzebież”, czyli usuwanie konkretnych, pojedynczych drzew – umierających, zasiedlonych przez szkodniki czy z widocznymi objawami chorobowymi lub uszkodzonych przez wichury. Podczas trzebieży usuwane są również inwazyjne gatunki drzew, a także część drzew zdrowych, rosnących zbyt gęsto. Wycinka tych ostatnich ma na celu stworzenie przestrzeni dla sąsiadujących drzew w celu rozbudowy ich koron, co umożliwi optymalny ich wzrost. Dzięki usunięciu pojedynczych egzemplarzy, pozostałe drzewa mają do dyspozycji więcej zasobów, dzięki czemu mogą lepiej i stabilniej się rozwijać.

Pozyskiwanie drewna i pielęgnacja drzewostanu to niezwykle ciężka i niebezpieczna praca. Gmina Liszki zleca wykonanie tych usług firmom wyspecjalizowanym w szeroko pojętej pielęgnacji lasu. Obecnie trwają prace w lasach w południowej części gminy. Zgodnie z planem w lesie na terenie Ściejowic do pozyskania jest 450 kubików drewna, natomiast w Rącznej aż 650 kubików.

Mamy nadzieję, że dzięki wykonanym zabiegom pielęgnacyjnym uda nam się wyhodować las o odpowiednim składzie gatunkowym, z drzewami o wysokiej jakości.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt. "Ziemia Lisiecka" (nr 1/2023 [115]).

Odwiedź stronę: Piotr Lach