\
Rączna

W czwartek 28 stycznia 2021 roku o godz. 13.00 w Liszkach nr 457 (Szkoła Podstawowa - hala sportowa) odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Liszki.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  4. Informacje nt. inwestycji budowy mostu ze Skawiny do Jeziorzan, gmina Liszki.
  5. Uchwalenie budżetu Gminy Liszki na 2021 rok.
  6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 2021-2031.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Źródło: www.liszki.pl

Realizacja: Piotr Lach | Gmina Liszki