Rączna
= menu

Wójt Gminy Liszki informuje że w związku z epidemią COVID-19 Sołtysi z Gminy Liszki nie będą dostarczać nakazów płatniczych pod wskazany adres w nakazie płatniczym na 2021 rok. Decyzje wymiarowe (na podatek rolny, od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) będzie można odebrać w wyznaczonych przez sołtysów miejscach każdej wsi. Informacja o godzinach i dyżurach do odbioru ww. decyzji będą ogłoszone do informacji publicznej przez sołtysów. Źródło: www.liszki.pl

Realizacja: Piotr Lach