Rączna

Rączna
Blog Fotoblog Kontakt
Blog Fotoblog Kontakt

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, starosta krakowski Wojciech Pałka oraz wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk podpisali umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z "Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów" zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji budowy przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej gminę Skawina i gminę Liszki. Na I etapie inwestycji wsparcie rządowe dotyczy opracowania dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych. W spotkaniu uczestniczyli również: burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko oraz wójt Liszek Paweł Miś. (Źródło: www.facebook.com)

Zbliża się mobilna jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Liszki! W październiku we wszystkich miejscowościach Gminy Liszki odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych i problematycznych: mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzieży, zużytych opon samochodów osobowych. Odbierane będą również niebezpieczne odpady komunalne tj. rozpuszczalniki, kwasy, lampy fluorescencyjne, oleje, tusze, baterie. Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 7:00.

Aż 6000 złotych dotacji oferuje samorząd dla zakupu pieca gazowego, a 3700 zł do wymiany instalacji CO. Gmina Liszki dofinansowuje też wymianę "kopciuchów" na nowoczesne piece na biomasę: ekogroszek lub pelet. Można na ten cel otrzymać nawet 4000 zł dotacji. Ciąg dalszy na www.glos24.pl