Rączna

Rączna
Blog Fotoblog Kontakt
Blog Fotoblog Kontakt

Z przyjemnością informujemy, że 23 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Liszki podpisał aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych

Projekt pn. "Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe- etap 2" otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości  8 558 667, 04 zł. Całkowita wartość projektu to 11 758 284, 00 zł