Rączna
= menu

W czasie ferii zimowych odbyły się w Szkole Podstawowej w Rącznej warsztaty dla uczniów pt. „Jak celująco zdać sprawdzian po szóstej klasie”.
    W ramach zajęć młodzież poznała nowoczesne techniki rozwiązywania testów, a także różne metody uczenia się np. mapy myśli. Jest to metoda zapisywania własnych myśli za pomocą symboli i schematu przypominającą budowę mózgu. Dzięki temu lepiej i więcej zapamiętujemy. (...)
    Uczniowie zapoznali się z informacjami o odżywianiu się podczas przygotowania do egzaminów. (...)


Halina Wąsik - "Ziemia lisiecka" - czasopismo gminy Liszki