Rączna
= menu

W szkole podstawowej w Rącznej zorganizowano majową sesję Rady Gminy Liszki, podczas której dyskutowano o problemach gminnej oświaty.
    Zaproszeni do dyskusji dyrektorzy placówek oświatowych pochwalili się sukcesami swoich uczniów osiągniętymi podczas konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.W kilku szkołach działają już świetlice z zajęciami pozalekcyjnymi, a kolejne ruszą po wakacjach, co również jest pewnym sukcesem zachęcającym do nauki w danej placówce. Dyrektorzy podziękowali Samorządowi Gminy Liszki za zrealizowanie wielu niezbędnych inwestycji w ostatnich latach. Zgłosili także szereg wniosków inwestycyjnych: (…) odwodnienie piwnic, uruchomienie świetlicy i zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej w Rącznej (…) .
    Nikt z radnych nie wątpi w celowość dyskusji o stanie oświaty. Środki techniczne są potrzebne, ale najważniejszy jest człowiek. Sprawy oświaty leżą nam na sercu, czego przykładem jest fakt, że corocznie Gmina dokłada coraz więcej swoich dochodów na poprawę warunków nauki uczniów. W bieżącym roku na prowadzenie zadań oświatowych otrzymamy od państwa 10,16 milionów złotych, a łącznie tegoroczne wydatki wraz z finansowaniem inwestycji wyniosą 19,95 milionów złotych. Dołożymy więc drugie tyle środków z budżetu Gminy. Nikt z nas tego nie żałuje, ale to bardzo duże obciążenie dla finansów Gminy i musimy sobie zdawać sprawę, że dalsze zwiększanie nakładów może stać się niemożliwe, zwłaszcza w dobie kryzysu. Niewątpliwą porażką jest to, że niektóre dzieci muszą korzystać z pomocy korepetytorów lub starszych osób przy odrabianiu lekcji. W takim wypadku dyrektorzy powinni się przyglądnąć pracy nauczycieli jak przebiega proces uczenia na lekcjach – powiedział Wójt Gminy Liszki Wacław Kula.

(TAŁ)
Tekst pochodzi z czasopisma Gminy Liszki: "Ziemia lisiecka".
Odwiedź stronę: Piotr Lach