Rączna
= menu

Rozpoczęła się kolejna inwestycja mająca na celu zmianę wizerunku centrum wsi, jak i bezpieczeństwa głównie dzieci idących do szkoły. Inwestycja zaplanowana na kwotę ponad 500 000 zł obejmuje budowę chodnika po lewej stronie drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą kościelną do tzw. Skotnicy (droga w kierunku Jeziorzan), przebudowę przystanku autobusowego tj. zbudowanie zatoki wraz z chodnikiem w kierunku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, budowę kanalizacji deszczowej na całej długości chodników oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej na remontowanym odcinku drogi. Zaznaczyć należy, iż 250 000 zł przekazała Rada Gminy Liszki, a kolejne 250 000 zł wywalczył nasz Radny Powiatowy i zarazem kierownik referatu inwestycji – p. Janusz Fajto, za co jesteśmy wdzięczni, polecając się na przyszłość!

Tekst: Krzysztof Krupa – radny wsi Rączna.

Odwiedź stronę: Piotr Lach