Rączna
= menu

Janusz Fajto w dni, w których jest sesja lub komisja Rady Powiatu w Krakowie podpisuje również listę obecności w Urzędzie Gminy Liszki, gdzie jest kierownikiem Referatu Inwestycji i Infrastruktury oraz pełnomocnikiem wójta ds. Inwestycyjnych. (...)

Ciąg dalszy na www.DziennikPolski24.pl