Rączna
= menu

technospołecznicy rozkwit mediów lokalnych - info grafika

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska opublikowało raport pt. „Technospołecznicy: rozkwit mediów lokalnych”. Raport ten opisuje działalność niezależnych portali informacyjnych w małych miejscowościach, w tym także w Rącznej. Historie rozwoju lokalnych serwisów są zróżnicowane, dlatego w tej publikacji autorzy starają się przede wszystkich uchwycić najczęściej powracające tematy oraz zwrócić uwagę na wątki, które wydają się szczególnie istotne. Portale te stanowią bowiem ciekawy przykład przemian w medialnych ekosystemie. Okazuje się, że tworzona – najczęściej hobbistycznie – strona może skutecznie wypełniać lukę informacyjną.

Portale stają się miejscem bieżących relacji o zagrożeniu powodziowym czy fotoreportaży z dożynek. Nadają nowy bieg samorządowej kampanii wyborczej, dotąd często sprowadzającej się do plakatów na ulicach i plotek, teraz zaś obejmującej również wywiady z kandydatami czy nawet debaty transmitowane na żywo.

W ślad za funkcją informacyjną podąża funkcja opiniotwórcza. Portale często stają się przestrzenią ożywionych dyskusji – przeważnie w komentarzach pod artykułami, niekiedy również na forum. Mieszkańcy wypowiadają się na istotne lokalne tematy: może to być kwestia upamiętnienia Żydów mieszkających tutaj przed wojną, czy też podziału gminnego budżetu. W miejscach, gdzie wcześniej nie było mediów lokalnych, oznacza to nowy etap dojrzewania (instytucjonalizacji) tutejszej opinii publicznej.

Reakcje gminnej władzy na pojawienie się niezależnego medium poświęconego miejscowemu życiu bywają mocno zróżnicowane. Na jednym biegunie jest zlecanie ataków hakerskich, utrudnianie dostępu do informacji publicznej, czy mobilizacja organów ścigania. Na drugim biegunie pojawia się owocna współpraca, kiedy to portal okazuje się pomocny w docieraniu do mieszkańców z konkretnymi informacjami z Urzędu Gminy oraz źródłem informacji dla władzy, co ludzie faktycznie sądzą na różne lokalne tematy (czy to dzięki dyskusjom widniejącymi pod artykułami, czy też dzięki wynikom ankiet prowadzonych przez portal).

Zmiany zachodzące we wsiach i miasteczkach pod wpływem działalności technospołeczników pokazują jak rozwój komunikacji sieciowej stawia na nowo pytanie o mechanizmy sfery publicznej. Pytanie to wydaje się szczególnie ważne w czasach kryzysu mediów tradycyjnych, które były dotąd ważnym narzędziem społecznej debaty i kontroli.

Raport jest podsumowaniem badania jakościowego składającego się z dwóch etapów. Etap pierwszy to e-etnografia obejmująca portale i inne strony lokalne. Etap drugi to wizyty etnograficzne w miejscowościach, w których działają portale oraz wywiady pogłębione z ich twórcami.

Raport do pobrania stąd (plik PDF, ~5 MB).

Źródło: www.CentrumCyfrowe.pl