Rączna
= menu

Fundacja Szlaki Papieski została powołana w 2003 roku, jeszcze za życia Jana Pawła II. Jej celem było spełnienie prośby Ojca Świętego wypowiedzianej w Nowym Targu w 1979 roku - „Pilnujcie mi tych znaków”. Fundacja działa pod honorowym patronatem księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Zajmuje się dokumentowaniem tras przemierzanych przez księdza kardynała Karola Wojtyłę oraz propagowaniem idei wędrowania połączonego z duszpasterstwem turystycznym. Szlaki Papieskie w Polsce przyczyniają się do promocji miejsc w których powstały.

Gdy Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, dzień po pogrzebie czyli 9 kwietnia 2005 roku, urodzony w Rącznej jezuita Stanisław Mól zwrócił się do ówczesnego proboszcza księdza Wojciecha Głowy z propozycją umieszczenia w przedsionku kościoła marmurowej tablicy następującej treści: „W dniu 24 maja 1971 r., na fundamentach przy kaplicy Posmysiów-Gruców stanął Ks. Kard. Karol Wojtyła i powiedział Rącznianom: Nie lękajcie się, jestem z Wami”.

Ksiądz Wojciech Głowa pomysł pochwalił i równocześnie zaproponował jego poszerzenie, żeby to była nie tylko tablica, ale i kaplica w kościele, bo jest taka dotąd nie wykorzystana. Proponowany tekst został dodatkowo już dwukrotnie poszerzony:

Jako Namiestnik Chrystusa prowadził Kościół Boży
w latach 1978-2005
Beatyfikowany w Rzymie 1 maja 2011 r.
Kanonizowany w Rzymie 27 kwietnia 2014 r.
Święty Jan Paweł II Papież

W Rącznej znajdują się nie kwestionowane dowody pobytu księdza kardynała Karola Wojtyły w dniu 24 maja 1971 roku. Mówi o tym żywa pamięć żyjących. Są zdjęcia. Mówi o tym kaplica z 1929 roku, która była przedmiotem prześladowania przez Polskę Ludową w 1970 roku gdy wstrzymano dalszą budowę zachowanych do dziś fundamentów pod zadaszenie. Miało ono chronić ludzi przed deszczem i śniegiem. Gdy odmawiano pozwolenia na budowę, ludzie w ciągu jednej nocy zbudowali fundamenty. Władza ludowa dowiedziała się o budowie i ją wstrzymała grożąc właścicielce gruntu poszczuciem psem.

O tym wydarzeniu został powiadomiony kardynał Karol Wojtyła. W ramach wizytacji kanonicznej parafii Liszki przybył do Rącznej dla pokrzepienia serc skrzywdzonych. Przybył w obstawie pięciu księży i dwóch zakonnic. Rącznianie na to spotkanie przyszli masowo.

Gdy nadeszły lata osiemdziesiąte, Jeziorzanie dla siebie i Rącznianie dla siebie, przystąpili natychmiast do budowy kościołów. A zachęcał nas do tego metropolita arcybiskup Stanisław Nowak z Jeziorzan, który w czasie lat swojej posługi erygował w Archidiecezji Częstochowskiej 127 parafii.

W tym właśnie miejscu, przy kapliczce Gruców-Posmysiów zrobiliśmy „Ogródek” na Szlaku Papieskim „Nie lękajcie się”, który powstał w 2010 roku. Natomiast w kościele parafialnym „Okno”, które zostało otwarte w dniu beatyfikacji Jana Pawła II. Cały szlak prowadzi drogami, którymi wędrował kardynał Karol Wojtyła. Rozpoczyna się na Salwatorze przy kaplicy świętej Małgorzaty. Ulicą Księcia Józefa prowadzi do Piekar pod figurkę Matki Boskiej na cokole przy pałacu, gdzie także był ksiądz kardynał 24 maja 1971 roku. Dalej przez Rączną, Czernichów, Brzeźnicę, Marcyporębę i Bęczyn prowadzi do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Drogi turysto, pielgrzymie, w kościele w Rącznej masz do zwiedzenia kaplicę „Okno”, z którego spojrzy na Ciebie papież mistyczny. Obok kapliczki jest ogródek kardynała Wojtyły. Tu masz okazję usiąść, gdzie on siedział 24 maja 1971 roku. Niech ta pielgrzymka pobudzi Cię do reflekcji nad tym co przemija i tym, co trwa wiecznie.

Ks. Stanisław Mól SJ
Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt.: "Ziemia Lisiecka".