Rączna
= menu

Na sprzątanie dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie naszej Gminy w roku 2013 wydano łącznie: 26.352 złotych. Jeszcze w grudniu zlecono sprzątanie wysypisk w starym kamieniołomie w Kryspinowie (koszt 14.452 złote) oraz w Rącznej, Cholerzynie, Morawicy, Kaszowie i Ściejowicach (6.000 złotych).

Na nic zdają się apele do mieszkańców o nie zaśmiecanie naszej gminy. Teraz gmina odbiera każdą ilość śmieci więc jaki inny cel przyświeca wyrzuceniu śmieci do przysłowiowego lasu? Po co nosić lub wywozić śmieci do lasu skoro odbiorą je spod domu? Kto z czytelników potrafi odpowiedzieć na te pytania?

Dlaczego nie dbamy wspólnie zarówno o środowisko, jak i o wygląd estetyczny otoczenia, w którym żyjemy? Przecież nie tam jest czysto, gdzie się dużo sprząta, lecz tam gdzie się nie śmieci. Środki, które przeznaczamy na sprzątanie dzikich wysypisk Gmina mogła by wykorzystać np. na urządzenie nie jednego solidnego placu zabaw dla dzieci! Takie miejsce sprawiłoby wiele radości najmłodszym, ale dzięki grupie upartych mieszkańców z niezrozumiałymi nawykami podrzucania śmieci możemy tylko odkrywać co raz to nowe dzikie miejsca składowania odpadów.

Przypominamy że wszelkie informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy są zamieszczone na stronie internetowej Gminy Liszki, można je również uzyskać siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 16 lub pod nr telefonu 12 280 62 34 wew. 45.

W kwietniu odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, szczegółowe informacje dotyczące zbiórki oraz jej harmonogram zostaną podane w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzono zmianę terminów uiszczania opłat za odbiór odpadów. Nowe terminy obowiązują od 1 stycznia 2014 r.:

  • do 30 marca za I kwartał,
  • do 30 czerwca za II kwartał,
  • do 30 września za III kwartał,
  • do 30 grudnia za IV kwartał.

(red)

Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt.: "Ziemia Lisiecka".

Odwiedź stronę: Piotr Lach