Rączna
= menu

pożar magazynu - info zdjęcie

Pożarem objęty był cały magazyn, który po brzegi wypełniony był łatwopalnymi materiałami z wikliny i słomy. Na miejsce zadysponowano kilkanaście zastępów straży pożarnej w tym również drabinę z JRG 3. Działania polegały na pomocy działającym już rotą, opróżnianiu magazynu i kierowaniu ruchem.

Ciąg dalszy na www.osp.com.pl