Rączna
= menu

Podczas jednej z ostatnich w tej kadencji sesji Rady Gminy Liszki, radni przyjęli informację Wójta Gminy Liszki Wacława Kuli o stanie realizacji tegorocznego budżetu oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawione przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Gminną Bibliotekę Publiczną.

W pierwszym półroczu bieżącego roku dochody budżetu gminy wyniosły 24.165.470 złotych, to jest 48,9% planowanych całorocznych wpływów. Wydatki zrealizowano na poziomie 23.280.268 złotych, co stanowiło 40,2% tegorocznych wydatków. Niskie wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim wydatków majątkowych, bowiem gmina za obecnie realizowane inwestycje zapłaci dopiero po ich wykonaniu i odbiorze technicznym, co w większości zadań nastąpi w drugiej połowie roku. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 19.761.386 złotych, a w pierwszej połowie roku wydano na ten cel 5.055.405, co stanowiło 25% planu. Zadłużenie gminy Liszki na koniec pierwszego półrocza 2014 r. wynosiło 17.222.575 złotych, to jest 34,8% w stosunku do planu rocznego dochodów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach jest obecnie w dobrej kondycji finansowej. Podstawą jego działania jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie, którego są realizowane świadczenia dla pacjentów zgodnie z ich potrzebami. Zakład w pierwszym półroczu wypracował zysk w kwocie 66.632 złotych. Część z tych środków została już przeznaczona na malowanie gabinetów i drzwi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach funkcjonuje zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Artykuł i zdjęcie pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt.: "Ziemia Lisiecka".

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć.

{yasig zdjecia/2014/gmina-liszki/realizacja-budzetu-gminy/1.jpg| zdjecia/2014/gmina-liszki/realizacja-budzetu-gminy/miniaturki/1.jpg|| }

 
Odwiedź stronę: Piotr Lach