Rączna
= menu

Na dzień 18 stycznia 2015 roku (niedziela) zarządzone są wybory sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Liszki. Rącznianie będą głosować w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Rącznej. Głosowanie będzie możliwe w godzinach 8:00-17:00. Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich można zgłaszać do 9 stycznia 2015 roku.

 
 
Kalendarz wyborczy w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Liszki
15.12.2014 r. Powołanie przez wójta Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyborów sołeckich
15.12.2014 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji Wójta o terminie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, ogłoszenie kalendarza wyborczego oraz wykazu lokali wyborczych
29.12.2014 - 09.01.2015 r. Zgłaszanie kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich
29.12.2014 - 09.01.2015 r. Zgłaszanie kandydatów do sołeckich komisji wyborczych
12.01.2015 r. Powołanie sołeckich komisji wyborczych przez Wójta
12.01.2015 r. Podanie przez Wójta do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich
12.01.2015 r. Sporządzenie spisów wyborczych
16.01.2015 r. Przekazanie sołeckim komisjom wyborczym kart do głosowania, spisów wyborców i pozostałych materiałów wyborczych
18.01.2015 r. Głosowanie - wybory sołtysów i członków rad sołeckich. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 8:00 - 17:00.

Źródło: www.bip.malopolska.pl