Rączna
= menu

Wyłoniona w listopadowych wyborach samorządowych Rada Gminy Liszki VII kadencji rozpoczęła działalność. Po złożeniu ślubowania podczas I sesji, radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Liszki oraz jego zastępcę. Ślubowanie złożył także nowy Wójt Gminy Liszki Paweł Miś.

I sesję Rady Gminy Liszki otworzył i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady radny senior Józef Kowalik. Najważniejszym punktem obrad było wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Liszki, które wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Soja. Po złożeniu uroczystego ślubowania przez radnych, Rada Gminy Liszki przystąpiła do podejmowania uchwał.

Radni powołali Komisję Skrutacyjną (Dagmara Pilis, Józefa Wyżga, Janusz Trojan) do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Liszki oraz jego zastępcy. W tajnym głosowaniu na Przewodniczącego Rady Gminy Liszki wybrano Zbigniewa Kaczora, który otrzymał 8 głosów, a jego kontrkandydat Tadeusz Mastek 7 głosów. Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Liszki również zgłoszono dwóch kandydatów – Danutę Janas i Tadeusza Mastka. W wyniku tajnego głosowania Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Liszki wybrano Danutę Janas (otrzymała 8 głosów z 15 oddanych).

„Dziękuję radnym za okazane zaufanie. Chciałem podkreślić, że jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi radnymi dla dobra mieszkańców gminy. Ustępującemu Wójtowi Gminy Liszki Wacławowi Kuli składam podziękowania za osiem lat współpracy, nowemu Wójtowi Gminy Pawłowi Misiowi gratuluję wyboru i życzę sukcesów w rozwiązywaniu problemów. Naszym pierwszym i najważniejszym wspólnym zadaniem będzie trwałe rozwiązanie problemów z dostawą wody pitnej na południu gminy” – powiedział Przewodniczący Rady Gminy Liszki Zbigniew Kaczor.

Uroczyste ślubowanie złożył wyłoniony w wyborach Wójt Gminy Liszki Paweł Miś. „Dziękuję wszystkim wyborcom za okazane zaufanie i oddane głosy. Rozpoczynamy wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy Liszki. Mam nadzieję na efektywną współpracę ze wszystkimi radnymi. Wierzę, że nasze działania będą skuteczne. Wierzę, że przyniesie to efekty, z których będą zadowoleni mieszkańcy naszej gminy. Dziękuję mojemu poprzednikowi wójtowi Wacławowi Kuli za osiem lat pracy dla gminy. Dziękuję pani Skarbnik Gminy Józefie Urban za wielkie zaangażowanie w rozwój naszej gminy” – powiedział wójt Paweł Miś.

„Gratuluję wszystkim radnym otrzymanego mandatu, wiem że wszyscy zdajecie sobie sprawę z odpowiedzialności za losy naszej gminy. Nowemu wójtowi gminy gratuluję porażającego wyniku głosowania, który przyjmuję z szacunkiem. Życzę także by za cztery lata mógł się pan pochwalić równie dobrym wynikiem. Dziękuję wszystkim za współpracę oraz życzę państwu udanej kadencji i samych sukcesów” – powiedział ustępujący wójt Wacław Kula.

Rada Gminy Liszki powołała cztery komisje stałe, w których pracować będą radni: Komisja Rewizyjna – Sławomir Kącik (przewodniczący), Mirosław Suchan (zastępca przewodniczącego), Marcin Mazur. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – Dagmara Pilis (przewodniczący), Marek Buczek (zastępca przewodniczącego), Danuta Janas, Zbigniew Kaczor. Komisja Budżetu i Rozwoju – Stanisław Kruk (przewodniczący), Józefa Wyżga (zastępca przewodniczącego), Wiesław Kasprzycki, Józef Kowalik. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego – Tadeusz Mastek (przewodniczący), Bogdan Baster (zastępca przewodniczącego), Janusz Trojan, Piotr Tyrka.

Artykuł i zdjęcie pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt.: "Ziemia Lisiecka".