Rączna
= menu

Zaledwie kilka dni po złożeniu ślubowania, radni Gminy Liszki wspólnie z Wójtem Gminy Pawłem Misiem aktywnie uczestniczyli w kilku spotkaniach roboczych nad opracowaniem dokumentów, które będą podstawą starań gminy o pozyskanie środków unijnych w latach 2015-2020. W pracach wzięli udział także pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele szkół, organizacji społecznych i firm z terenu naszej gminy.

Aktualnie opracowywana jest zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”, którego liderem jest miasto i gmina Skawina, a gmina Liszki aktywnie uczestniczy w tym projekcie. Głównym celem podjętej współpracy była możliwość uzyskania dofinansowania na przygotowanie Strategii Gminy Liszki na lata 2015-2020 (w kilku płaszczyznach sektorowych) oraz dokumentacji wybranego projektu inwestycyjnego. Posiadając przygotowaną, „gotową” dokumentację gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie realizacji ze środków zewnętrznych (np. unijnych w latach 2015-2020). Na przygotowanie strategii i dokumentacji projektu Gmina Liszki otrzyma dofinansowanie w kwocie około 500 tysięcy złotych.

Na styczeń zaplanowano zorganizowanie kolejnych warsztatów roboczych oraz ostatnią sesję nad gminną strategią. Prawdopodobnie już w marcu Rada Gminy Liszki uchwali Strategię Gminy Liszki na lata 2015-2020 oraz zintegrowaną strategię obszaru funkcjonalnego. Na podstawie przyjętej strategii gmina Liszki zleci w 2015 roku przygotowanie dokumentacji projektów inwestycyjnych, które będzie realizować w kolejnych latach.

Natomiast wspólnie z Krakowem jako liderem i trzynastoma podmiejskimi gminami położonymi wokół Krakowa. Samorząd Gminy Liszki zamierza ubiegać się o 233 miliony euro dofinansowania w latach 2014-2020 na inwestycje aglomeracyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w tzw. Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Na grudniowym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym przedstawiono założenia do „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz przeprowadzenie procesu konsultacji tych założeń.

Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt.: "Ziemia Lisiecka".