Rączna
= menu

W poniedziałek 26 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Rącznej odbyło się niemal dwugodzinne spotkanie robocze. Na spotkaniu obecni byli: Przewodniczący Rady Gminy Liszki Zbigniew Kaczor, zastępca Przewodniczącego Danuta Janas, Radni Komisji Oświaty Dagmara Pilis i Marek Buczek, Dyrektor Barbara Lelek, przedstawiciele Rady Rodziców Krzysztof i Agata Matys, Sołtys Krzysztof Krupa i Radny Piotr Tyrka oraz Kierownik GZEAS Małgorzata Budziaszek-Baster.

Na spotkaniu omówiono bieżące problemy szkolnictwa w Rącznej, wizytowano nową kotłownię zamontowaną kosztem blisko 60 tysięcy złotych jesienią 2014 roku, poruszony został temat wykonania pozostałej części nowoczesnego ogrodzenia.

Jednak tematem przewodnim było określenie szans otwarcia w Szkole w Rącznej Samorządowego Publicznego Przedszkola. Po przeanalizowaniu istniejących warunków lokalowych, komisja uznała iż należy sporządzić stosowny kosztorys obejmujący adaptacje pomieszczeń na parterze nowej części szkoły jak i niezagospodarowanych pomieszczeń w przyziemiu z przeznaczeniem ich na pomieszczenia techniczne. Wykonany kosztorys zostanie przedłożony Radzie Gminy na sesji marcowej, mam nadzieję że większość radnych podejdzie z rozsądkiem do zaproponowanego tematu i przegłosuje niezbędne środki.

Sołtys wsi Rączna
Krzysztof Krupa