Rączna
= menu

Rączna, 7.02.2015

 

ZAPROSZENIE

 

Zgodnie z §9 Statutu Sołectwa Rączna
ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE
w dniu 22.02.2015 r. (niedziela) o godzinie 15:00 15:30
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rącznej.
Zapraszam wszystkich mieszkańców Sołectwa.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Podział środków do dyspozycji Sołectwa
  3. Podjęcie uchwał dot. dzierżawy mienia wiejskiego
  4. Sprawy bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania

Krzysztof Krupa - Sołtys wsi Rączna

 

Aktualizacja: zebranie przełożone na godzinę 15:30