Rączna
= menu

Na drodze gminnej Rączna - Ściejowice zamontowane zostały progi zwalniające. Zadanie to zostało zrealizowane z inicjatywy mieszkańców osiedla "Bażanty" w celu poprawy bezpieczeństwa na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu na którym doszło już do kilku kolizji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zarówno zarządcy drogi jak i policji, zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków Gminy Liszki. W imieniu mieszkańców składam podziękowania Radnym Gminy Liszki oraz Wójtowi Gminy Liszki. Źródło: sołtys wsi Rączna/Facebook.

Realizacja: Piotr Lach