Rączna
= menu

Wójt Gminy Liszki przypomina, że od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości. Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków to 14 dni od otrzymania ww. decyzji. Więcej informacji na: www.liszki.pl

Realizacja: Piotr Lach