Rączna
= menu

Informujemy, że dla wszystkich miejscowości gminy Liszki (Baczyn, Budzyń, Cholerzyn – część sołectwa, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice) weszły w życie nowe plany zagospodarowania przestrzennego. obejmują obecnie 99% powierzchni gminy. Dzięki temu nastąpił znaczny przyrost terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usługowo-produkcyjną.

Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego dostępne na: www.liszki.pl

Zachęcamy również do skorzystania z Systemu Informacji Przestrzennej GISON: www.sip.gison.pl

Źródło: www.liszki.pl

Realizacja: Piotr Lach