Rączna
= menu

Szanowni mieszkańcy, plac zabaw w centrum naszej miejscowości pozostaje zamknięty decyzją Wójta od jesieni 2019. Otwarcie placu planowane było po zakończeniu całości prac objętych projektem przebudowy placu, zrealizowanym w roku ubiegłym tylko częściowo. W obecnej sytuacji niestety ciężko nawet planować kiedy to nastąpi. Nie mniej jednak w ostatnim tygodniu wykonane zostały kolejne prace modernizacyjne. Wraz z radnymi i radą sołecką podjęliśmy decyzję, aby pozostałe zebrane środki z Dożynek Gminnych, które odbyły się kilka lat temu w Rącznej wydatkować na dalszą modernizację placu. Środki w kwocie 7481 zł w lutym otrzymałem od naszego stowarzyszenia (wpłacone były w banku). Za kwotę 7000 zł wykonane zostało utwardzenie urządzeń siłowni zewnętrznej oraz altany. Do dyspozycji pozostaje kwota 481 zł.

(Autor: Krzysztof Krupa - sołtys wsi Rączna)

Źródło: www.facebook.com