Rączna
= menu

Wymiana rynien strażnicy OSP - zdjęcie

W dniu dzisiejszym (tj. 10.11.2022) zostały zamontowane nowe rynny na naszej Strażnicy. Dotychczasowe rynny były w tak fatalnym stanie iż powodowały niebezpieczne zlodowacenia chodnika zimą jak i permanentne przenikanie wody do budynku . Podziękowania kieruję do Wójta Gminy Liszki Pana Pawła Miś za wygospodarowanie środków na ten cel oraz Radnego Piotra Tyrka i Kierownika Referatu Inwestycji Janusza Fajto za sprawne zorganizowanie całej akcji.

Źródło: Facebook / Krzysztof Krupa - sołtys wsi Rączna.

Odwiedź stronę: Piotr Lach