Rączna
= menu

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 1

Dzisiaj (tj. 17.04.2023) odbyło się spotkanie na terenie budowanego skrzydła Szkoły Podstawowej w Rącznej, w którym uczestniczyli: Pani Dyrektor SP Agnieszka Klimek, Pan Kierownik Referatu Inwestycji UG Janusz Fajto, Pan Radny Piotr Tyrka oraz sołtys wsi Rączna Pan Krzysztof Krupa. Podczas spotkania omówiono szereg bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem szkoły w warunkach budowy. Poruszono również tematy związane z wykończeniem powstającego obiektu oraz jego wyposażeniem w pomoce naukowe i multimedialne. Obecnie po wykonaniu dachu trwają prace związane z montażem stolarki oraz instalacji elektrycznej. W najbliższym czasie planowane są prace tynkarskie. Omówiono również harmonogram dalszych prac związanych z kolejnym etapem, czyli wyburzeniem istniejącego skrzydła i budową w jego miejscu nowego przedszkola.

Na wniosek Pani Dyrektor omówiono z Panem Wójtem wniosek o przedłużenie funkcjonowania przedszkola w naszej szkole do godziny 17. Wstępnie uzyskano zgodę Wójta na takie wydłużenie pracy, jednak wymaga to przeprowadzenia odpowiedniej procedury. Przedszkole powinno być dostępne we wnioskowanych godzinach od września.

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 1

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 2

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 3

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 4

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 5

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 6

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 7

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 8

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 9

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 10

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 11

Spotkanie na budowie Szkoły Podstawowej w Rącznej - zdjęcie nr 12

Źródło: Facebook / Sołtys wsi Rączna - Krzysztof Krupa.

Odwiedź stronę: Piotr Lach