Rączna
= menu

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - grafika tytułowa

We wtorek 22.08.2023 miało miejsce spotkanie na terenie rozbudowy skrzydła Szkoły Podstawowej w Rącznej, w którym uczestniczyli:

  • Pan Paweł Miś, Wójt Gminy Liszki,
  • Pani Agnieszka Klimek, Dyrektor SP,
  • Pan Janusz Fajto, Kierownik Referatu Inwestycji UG,
  • Pan Piotr Tyrka, Radny,
  • oraz Krzysztof Krupa, sołtys wsi Rączna, razem z przedstawicielami wykonawcy.

Podczas spotkania omówione zostały liczne aktualne kwestie związane z budową nowego skrzydła oraz obecnie trwającą przebudową południowej części drogi dojazdowej do szkoły (część północna ma być zagospodarowana po zakończeniu II etapu rozbudowy). W ramach prac szkolnych zainstalowane zostały nowe zbiorniki na szambo oraz do gromadzenia wody opadowej. Dodatkowo, w salach lekcyjnych przeprowadzono wylewki, a w sali gimnastycznej trwają prace związane z infrastrukturą sportową i multimedia. W ramach inwestycji zrealizowano także instalację gazową dla nowej kotłowni.

Niestety, wykonawca opóźnił prace związane z montażem elewacji, głównie ze względu na długi czas oczekiwania na dostawę stolarki aluminiowej, która została zaplanowana do montażu w sali sportowej.

Planuje się, że prace drogowe i porządkowe zostaną ukończone w przyszłym tygodniu. Serdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym osobom za obecność i aktywny udział w rozwiązywaniu kwestii związanych z budową szkoły.

Informujemy także, że zebranie wiejskie planowane jest na 24 września 2023.

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 1

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 2

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 3

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 4

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 5

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 6

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 7

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 8

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 9

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 10

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 11

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 12

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 13

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 14

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 15

Wieści odnośnie rozbudowy szkoły - zdjęcie nr 16

Źródło: Facebook / Krzysztof Krupa - sołtys wsi Rączna.

Odwiedź stronę: Piotr Lach