Rączna

Rączna

by Piotr Lach

Blog Fotoblog Kontakt
Blog Fotoblog Kontakt

Brak wody - 14 maja 2021

Informujemy, że od dnia 12 kwietnia 2021 roku na trasie Spytkowice – Piekary- Kraków Dworzec Autobusowy rusza nowa linia busów obsługiwana przez firmę GLOBUS. Będzie ona przebiegać zgodnie z trasą poprzedniego przewoźnika. Firma Globus zapewni 8 par kursów w dni powszednie oraz 4 pary w soboty, niedziele i święta. Uruchomienie nowej linii to efekt współpracy 4 samorządów: Gminy Czernichów, Gminy Spytkowice, Gminy Brzeźnica oraz Gminy Liszki. Źródło: Facebook

GLO-BUS linia Spytkowice Kraków od 12 kwietnia 2021

Kraków, 31 marca 2021 r.

Szanowni Państwo Mieszkańcy miejscowości Rączna
Reprezentowani przez:
Bogusław Sroka

W dniu 1 lutego 2021 r., działając w imieniu swoim i mieszkańców m. Rączna, stanowczo sprzeciwiających się realizacji zadania budowy przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki na terenie Powiatu Krakowskiego, przekazał Pan m.in. do Zarządu Powiatu w Krakowie, Starosty Krakowskiego i Rady Powiatu w Krakowie petycję Mieszkańców miejscowości Rączna, w której wnoszą Państwo o jej rozpatrzenie w granicach i zakresie kompetencji każdego z organów. Spośród postulatów przedstawionych w petycji w zakresie zadań i kompetencji Zarządu Powiatu w Krakowie znajdują się żądania:

  1. zaprzestania planowanej inwestycji - budowy przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki na terenie Powiatu Krakowskiego,
  2. transparentności i bieżącego informowania mieszkańców Gminy Liszki za pośrednictwem strony internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej o stanie planowanej inwestycji.

Starosta Krakowski, jako Przewodniczący Zarządu Powiatu w Krakowie, skierował Państwa petycję pod obrady Zarządu Powiatu w Krakowie, jako organu właściwego do rozpatrzenia.

W odpowiedzi na przedmiotową korespondencję Zarząd Powiatu w Krakowie zawiadamia1, iż postanowił uwzględnić żądanie drugie dotyczące informowania mieszkańców inwestycji, zaś pierwszego z wymienionych żądań nie uwzględnia się.