Rączna

Rączna

by Piotr Lach

Blog Fotoblog Kontakt
Blog Fotoblog Kontakt

Odczyty wodomierzy w Gminie Liszki - listopad 2020

Źródło: www.likom.biz

ZARZĄDZENIE Nr SA.0050.178.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: zamknięcia Urzędu Gminy Liszki dla Petentów Urzędu w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV i wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19 w okresie od dnia 12 października 2020 roku do odwołania.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, starosta krakowski Wojciech Pałka oraz wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk podpisali umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z "Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów" zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji budowy przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej gminę Skawina i gminę Liszki. Na I etapie inwestycji wsparcie rządowe dotyczy opracowania dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych. W spotkaniu uczestniczyli również: burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko oraz wójt Liszek Paweł Miś. (Źródło: www.facebook.com)